آخرین اخبار

جدیدترین کنفرانس های هنری ایران

دومین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته‌ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما

مهمترین کنفرانس های هنری ایران

اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین در زبان، فرهنگ و تمدن در هنر و علوم انسانی

اولین کنگره ملی مطالعات هنرهای ایرانی اسلامی با رویکرد مقاومت و فرهنگ ایثار و شهادت

اولین همایش ملی مطالعات کاربردی در فلسفه، تاریخ و فرهنگ ایرانی-اسلامی

اولین سمینار ملی مطالعات جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و سیاست گذاری در عرصه هنر

اولین سمپوزیم ملی مطالعات بنیادین در روانشناسی، امور تربیتی و حوزه های درمانی در هنر